Acc Liên quân: -Bảng ngọc 74 -16 tướng -7skin -Rank bk 3 Bán đc bao nhiêu ạ?

3 câu trả lời 3