Mình muốn down Data Yahoo Messenger đầy đủ , phải làm sao ?

Mình là 1 fan trung thành của Yahoo . Mình thật sự cần download những log chat ngày xưa nhưng khi vào web của yahoo thì chỉ có thể download log chat của messenger trên điện thoại chứ ko đầy đủ cả messenger trên máy tính ngày xưa .

ai có cách download không , giups mình với . cảm ơn
4 câu trả lời 4