Tìm người tâm sự!!! K chat sex?

Mình là nam sn 99 ngoại hình ổn Sống xa nhà cô đơn thiếu thốn tình cảm Thực sự cần một bạn hoặc chị em tâm sự nói chuyện cùng nếu hợp của thể tiến xa hơn!!! Muốn có một mối quan hệ nghiêm túc bạn bè cũng được yêu đương cũng được
3 câu trả lời 3