đã hỏi trong Giáo dục & Tham khảoGiúp bài tập · 2 năm trước

x²-2(m+1)x+m²+3=0; a,tìm m để phương trình có nghiệm ; b,gọi x1x2 là 2nghiệm của pt đã cho tìm giá trị nhỏ nhất của p=x1+x2+x1x2?

4 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 2 năm trước

  a, để phương trình có nghiệm thì delta' > 0 tức là

  (m+1)^2 - (m^2 +3) >= 0

  <=> 2m-2>=0

  <=> m >= 1

  b, Theo ĐL Vi-ét ta có:

  x1+x2=2m+2 (1)

  x1.x2=m^2+3 (2)

  Thế (1) và (2) vào biểu thức Pi:

  P=x1+x2+x1x2

  P=2m+2+m^2+3

  = m^2 + 2m + 1 + 4

  = (m+1)^2 + 4 >= 4.

  Dấu = xẩy ra khi m+1=0 <=> m = -1

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  2 năm trước

  c

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  2 năm trước

  k

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  2 năm trước

  b

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.