Mình nộp giấy bảo trợ tài chính và lý lịch tư pháp khoảng 2 tuần rồi vậy khi nào mình có thư mời phỏng vấn?

5 câu trả lời 5