Bay từ Tsn - Los Angeles bao lâu ?

*07:00-11:25
Tổng cộng : 18giờ25phút bay .
*Chặn bay 1 :
-07:00 Thành phố Hồ Chí Minh
-15:05 Tokyo(Narita)
(Nối chuyến 2giờ00phút)
*Chặn bay 2 :
-17:05 Tokyo(Narita)
-11:25 Los Angeles
M.n cho hỏi : vậy là tới Los Angeles lúc 23:25 đúng không vậy ?
5 câu trả lời 5