29/6/2015 (TB); ĐI TRONG MƯA (Ký) 1.1?

29/6/2015 (TB);
ĐI TRONG MƯA (Ký)
Sớm mai tản bộ, gặp trời mưa
Vẫn cứ ra đi, kẻo muộn giờ
Lúc nhặt tạm dừng, nơi mái quán
Lúc thưa cất bước, tiếp đường xa
Có khi mặc gió, thân se lạnh
Có lúc đội mưa, chân lướt qua
Đáp ứng nhu cầu, theo sở thích
Quản chi gió lạnh, với mưa sa
Ngày29/6/2014
Ngọclan
4 câu trả lời 4