0984774585 lừa đặt hàng online rồi không nhận?

tên: Lê Tịnh Quan Tuyền Đt: 0984 774 585 đ/c: ấp thọ phước,xã xuân thọ,xuân lộc,đồng nai - Hắn đặt hàng thì hối thúc gửi nhanh,gửi gấp càng sớm càng tốt,khi hàng đến thì gọi không chịu nge máy,sau đó tắt nguồn điện thoại liên tục 5 ngày luôn không gọi được. Nay mình đưa lên đây để cho anh chị em bán hàng online... hiển thị thêm tên: Lê Tịnh Quan Tuyền
Đt: 0984 774 585
đ/c: ấp thọ phước,xã xuân thọ,xuân lộc,đồng nai
- Hắn đặt hàng thì hối thúc gửi nhanh,gửi gấp càng sớm càng tốt,khi hàng đến thì gọi không chịu nge máy,sau đó tắt nguồn điện thoại liên tục 5 ngày luôn không gọi được.
Nay mình đưa lên đây để cho anh chị em bán hàng online cảnh giác khi sdt này đặt hàng 0984.774.585 .Để khỏi mất công và tốn phí vận chuyển cả đi và về.
4 câu trả lời 4