Giải giúp em bài này với ạ em cảm ơn nhiều ạ?

Lúc 8h một ô tô qua Ạ và hướng về B trên một đường thẳng với tốc độ 60km/h và cùng lúc thì một ô tô khác qua B và hướng về Ạ với tốc độ 10m/s. Biết AB cách nhau 10,2km
a/ Lập phương trình chuyển động của mỗi xe
b/ xác định thời điểm mà 2 xe cách nhau 4,4km
1 câu trả lời 1