Anh ta đã từ bỏ thế giới này về với cát bụi, đường phố xá và ngỏ hẻm nhà anh ta vẫn thế như từng chưa gì xảy ra?

4 câu trả lời 4