Công chứng sơ yếu lý lịch và đơn xin việc cần những giấy tờ gì ạ ?

Chả là em đi xin việc mà trên công ty đòi đơn xin việc và sơ yếu lý lịch công chứng. Đó giờ chỉ toàn sao y chứng thực bản sao chứ chưa công chứng Sơ yếu lý lịch với đơn xin việc bao giờ. Giờ không biết muốn chứng cần có những giấy tờ gì ạ ?
9 câu trả lời 9