Mọi người ơi le amore có nghĩa là gì v? Mình thấy ghi lamore mới đúng đúng k ạ? Hoặc phải le amour. Tại mình thích từ le amore quá?

6 câu trả lời 6