Tính vi phân?

Tính vi phân toàn phần cấp 2 : Z = x^4y^5
Giải chi tiết giúp e với ạ ^^
4 câu trả lời 4