Câu hỏi tìm max :tìm tam giác vuông có diện tích lớn nhất....?

Tìm tam giác vuông có diện tích lớn nhất nếu tổng của 1 cạnh góc vuông và cạng huyền bằng hằng số a
4 câu trả lời 4