Em 2k5 lúc chưa cương thì 6cm lúc cương thì 11,2cm z có đủ tiêu chuẩn chưa ạ?

21 câu trả lời 21