Ai có thể phân biệt look like, like và seem r cho ví dụ giúp em được không ạ?

20 câu trả lời 20