Việc học đại học?

Em đã đậu tốt nghiệp nhưng năm nay em nghỉ học đại học thì năm sau em có được học ko. Có phải thi lại để lấy điểm xét ko ạ
21 câu trả lời 21