Hỏi về chương trình trên vtv2, có hai ông hay làm thí nghiệm để kiểm tra mấy hiện tượng, mấy lời đồn xem có thật không á?

18 câu trả lời 18