Tại sao mỗi khi mk chọc con gái tui nó toàn đá vô cái ấy của mình !?

Hôm trước mk chỉ chọc nó là dú nhỏ thế (bự) xong nó đá vào cái ấy của mk má thốn vs đau nó còn nói chọc nữa là tao cắt concu mày giờ ! Sợ quá !
20 câu trả lời 20