Yahoo giờ ngày càng tệ, lướt toàn thấy 18+. Gợi ý: Reddit!?

Như tiêu đề, vậy thì xin các bác 1 phút quảng cáo :) Mấy bác có thể chuyển qua reddit, cộng đồng bên đó có nhiều thông tin xác thực hơn và... ít trẻ trâu hơn :) Một vài subreddit: /r/RedditVN Mình cũng vừa mới tạo 1 cái subreddit cho người vn trao đổi, thảo luận,... mong các bác vào cho cộng đồng nó sôi nổi:... hiển thị thêm Như tiêu đề, vậy thì xin các bác 1 phút quảng cáo :)
Mấy bác có thể chuyển qua reddit, cộng đồng bên đó có nhiều thông tin xác thực hơn và... ít trẻ trâu hơn :)
Một vài subreddit: /r/RedditVN
Mình cũng vừa mới tạo 1 cái subreddit cho người vn trao đổi, thảo luận,... mong các bác vào cho cộng đồng nó sôi nổi: /r/AMAvn
Quảng cáo xong rồi :)
Nhưng câu cuối, cho mình hỏi, yahoo trc giờ đâu đc thiết kế như một diễn đàn 18+ đâu, mà sao giờ...
14 câu trả lời 14