Tính lực tương tác điện giữa 1 electron và 1 proton khi chúng đặt cách nhau 2×10^-9 cm?

5 câu trả lời 5