E xin visa đi ĐL thì người ta yêu cầu bổ sung giấy báo đỗ ĐH, nhưg e lại làm mất.Thì lm cách nào để xin đc visa bh?giấy báo nhập từ năm 2017?

7 câu trả lời 7