Giúp e với?

: thêm dd chứa 16.8 g NaOH vào dd chứa 26,84 g hh fe2(so4)3 và al2(so4) 3 vừa đủ thu được kết tủa X và dd y
a) nung kết tủa x được bao nhiêu gam chất rắn?
b) phần nước lọc được pha loãng thành 500ml dd. Xác định CM các chất trong dd sau pu
5 câu trả lời 5