Giám đốc quịt lương vì cho rằng công ty thua lỗ, mình có thể khiếu nại lên tòa án?

Giám đốc bảo rằng: do công ty thua lỗ nên cả 8 nhân viên sẽ không được phát lương.
Mình cần làm gì bây giờ?
3 câu trả lời 3