Có nên mua sách?

Có nên mua sách eng breaking không mọi người ơi, có ai học cuốn sách này chưa em cần gấp lắm ạ
5 câu trả lời 5