Hỏi tên bài hát tiếng Hoa?

Lúc trước pc em có một tệp toàn bài hát tiếng Hoa hay lắm, mà k đọc đc tên, toàn kí tự ô vuông. Trong đó có một bài nữ hát, k nhạc, giọng dễ thương, nghe như đang giận dỗi ny v á. Hát tiếng Hoa, nhưng giai điệu chính xác là bài Say you will của Tokyo Square. ( Say you will,say you will be mine I just keep... hiển thị thêm Lúc trước pc em có một tệp toàn bài hát tiếng Hoa hay lắm, mà k đọc đc tên, toàn kí tự ô vuông.

Trong đó có một bài nữ hát, k nhạc, giọng dễ thương, nghe như đang giận dỗi ny v á.

Hát tiếng Hoa, nhưng giai điệu chính xác là bài Say you will của Tokyo Square.
( Say you will,say you will be mine
I just keep missing you tonight...)

Em muốn tìm link bài hát đó lắm giúa em với!
7 câu trả lời 7