Mọi ng giải cho mình số 20173 thành một từ đc k ạ?

16 câu trả lời 16