Hai dây dẫn bằng nhôm có cùng tiết diện, dây thứ nhất dài l1=20m có điện trở R1; dây thứ hai dài l2 có điện trở R2 =0,2R1. Tính l2?

14 câu trả lời 14