Trong Warcraft làm sao để được như trong hình vậy? Hai bên đứng yên 1 chỗ, khi bấm lệnh -start thì tự động đánh nhau.?

18 câu trả lời 18