Tuyển nhân viên quận Thủ Đức - Hồ Chí Minh. Công việc nhân viên kinh doanh. Yêu cầu trên 18 tuổi, tốt nghiệp Thpt trở lên.Thử việc 3,5 triệu?

18 câu trả lời 18