Em lỡ thề với người yêu là nếu em còn khen gái trước mặt người yêu thì ra đường eM sẽ bị oto cán . Giờ em muốn huỷ lời thề thì làm sao ạ ?

7 câu trả lời 7