Lãi suất cầm cavet xe tính như thế nào vậy mọi người?

Em mới cầm cavet xe xong, nhưng vì vội quá mà quên hỏi cách tính lãi suất khi cầm như thế nào? Vì mình cầm cùng lắm tầm 10 ngày thì trả. Bạn nào biết chỉ giáo với ạ.
20 câu trả lời 20