Giúp mình?

Mn ơi cho mình hỏi tại sao bé hamster lại bỏ ăn mà chỉ ngủ.đưa thức ăn cho bé thì bé lại k ăn và cđẩy ra chỗ khác.thi thoảng bé lại nghiến răng nữa.mn giúp mình với
6 câu trả lời 6