Giúp em hoàn thành bài hóa lớp 9 với ạ?

Có hỗn hợp khí gồm CO có lẫn tạp chất khí CO2, SO2 làm thế nào có thể tách được những tạp chất khí CO2 và SO2 ra khỏi hỗn hợp để thu được khí CO. Trình bày cách làm và viết PTHH
14 câu trả lời 14