Có ai có bí quyết trị mụn và thâm mụn không? Tư vấn dùm em với.?

7 câu trả lời 7