Có ai biết Facebook hay email của biên kịch Chen Màn Lưng không? Biên kịch của phim Thủy Nguyệt Động Thiên, huyết Chiến tình thù, cảm ơn?

10 câu trả lời 10