"Đời là phù du ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có"?

https://nhac.vn/cat-bui-cuoc-doi-mai-le-quyen-soV8eWN
Cập nhật: Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi
Sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn
Đời như thoáng mơ được mất ta đâu ngờ
Hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu.
8 câu trả lời 8