Xuất hồn bản thân , chiếm hữu thân xác người khác?

Có cách nào để xuất hồn của bản thân và nhập vào thân xác của 1 người khác và huỷ diệt hoặc trục xuất linh hồn của kẻ bị nhập nhằm chiếm cơ thể của người đó theo ý của mình được ko ?
11 câu trả lời 11