Họ là người luôn muốn leo lên bên trên người khác bằng những nấc thang rất khiêm hạ của mình!?

11 câu trả lời 11