Xin hỏi con bị phím cơ của em lúc đang giữ W và e bấm space rồi buông space ra thì bi cancel nút W mà phím w vẫn đang đè thì pk làm sao?

9 câu trả lời 9