Bị tới tháng có học võ được không? E học bên Taekwondo , đồng phục màu trắng, e sợ bị vậy mà mặc vô , lúc vận động mạnh thì nó tràn ra !?

6 câu trả lời 6