à 12,6 lít ở 25C mực nước trong ống thấp hơn mực nước ngoài đầu là 68mm áp suất khí quyển là 760 mmHg.áp suất hơi nước bảo hòa ở 25oC là 23?

6 câu trả lời 6