Mọi người giúp em bài này với. Mai em nộp rồi ạ 😶?

7 câu trả lời 7