Em đang có thai 8 tháng nhưng vì điều kiện khó khăn em không nuôi được bé em muốn tìm cho bé một gia đình có thể nuôi được bé?

6 câu trả lời 6