Cân chíh xác 3g h2c2o4.2h2o,đem hoà tan vào nước để dk 500ml dd.địh lượg 25ml dd acid oxalic trên = 24ml dd Naoh 0,1000N?

tíh hàm lượg của acid oxalic nguyên chất trog mẫu trên theo nồg độ đươg lượg
5 câu trả lời 5