Silic là 1 đơn chất mà phân tử gồm 2 nguyên tử . tìm công thức hóa học của silic😓😓😓 Giúp em vs mai e nộp rồi😥😥😥?

5 câu trả lời 5