Mấy bạn cho hỏi nếu băng tan hết, mực nước biển dâng cao 70m thì toàn bộ tỉnh Bình Dương có chìm không?

Mấy bạn cho hỏi nếu băng tan hết, mực nước biển dâng cao 70m thì toàn bộ tỉnh Bình Dương có ngập không? Tại các nhà khoa học dự toán nếu băng ở mọi nơi tan hết thì mực nước biển sẽ dâng cao 70m nên mình cũng không biết toàn bộ tỉnh Bình Dương quê mình có bị chìm không nữa? Bạn nào biết thì trả lời dùm mình nhé. Nếu... hiển thị thêm Mấy bạn cho hỏi nếu băng tan hết, mực nước biển dâng cao 70m thì toàn bộ tỉnh Bình Dương có ngập không? Tại các nhà khoa học dự toán nếu băng ở mọi nơi tan hết thì mực nước biển sẽ dâng cao 70m nên mình cũng không biết toàn bộ tỉnh Bình Dương quê mình có bị chìm không nữa? Bạn nào biết thì trả lời dùm mình nhé. Nếu các bạn là người Bình Dương trả lời thì tốt, còn nếu là người ngoài tỉnh trả lời thì không sao cả.
7 câu trả lời 7