Mình thi lại 3 môn THCS toán, công nghệ, sử. Toán, công Nghệ trên 5. Sử dưới 5 có ở lại không?

3 môn thi lại
7 câu trả lời 7