Hoang đã hỏi trong Văn học & Nhân vănTriết học · 2 năm trước

Chủ nghĩa Mac-lênin 2?

Chủ nghĩa Mac-lênin khẳng định :

Ở các nước XHCN giai cấp công nhân cùng với nhân dân lao động đã trở thành người làm chủ những tư liệu sản xuất chủ yếu ... Việt Nam đang trong quá trình xây dựng CNXH nhưng vẫn còn 1 bộ phận công nhân không có tư liệu sản xuất và bị bóc lột giá trị thặng dư . Giải thích ???

8 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 9 tháng trước

  Anh google có câu trả lời đó bạn ơi.

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  2 năm trước

  b

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  2 năm trước

  k

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  2 năm trước

  c

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
 • 2 năm trước

  .

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 2 năm trước

  .

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 2 năm trước

  .

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 2 năm trước
  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.