Cho mình hỏi chút :))))?

Khi làm sơ yếu lý lịch cho học sinh sinh viên, lúc xin xác nhận của phường xã có cần mình phải có mặt không hay là nhờ người khác tới xin hộ cũng đc
12 câu trả lời 12